Hotline: 0963 323 650 | Email: cskh@123train.vn

Sứ mệnh

“Kiến tạo giải pháp công nghệ phát triển toàn diện, đem đến thành công, môi trường làm việc hạnh phúc cho các doanh nghiệp”
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đổi mới và sáng tạo

- Tinh thần sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
- Sự khác biệt, đột phá là lợi thế cạnh tranh.

Con người

- Con người phù hợp là tài sản quý giá nhất của DN.
- Đội ngũ nhân sự tinh gọn.

Tâm

- Tâm là nền tảng quan trọng trong từng hoạt động, dịch vụ.
- Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để phục vụ khách hàng, tôn trọng pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Khách hàng làm trung tâm

- Doanh nghiệp thành công khi khách hàng thành công.
- Hiểu rõ sứ mệnh phục vụ khách hàng và bằng chữ TÂM.

VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỜI 123TRAIN
01. Nghiêm túc với nghề, công việc là sự nghiệp
 • Tôi luôn yêu thích công việc này và nghiêm túc dài hạn với nó
 • Luôn muốn học hỏi thêm và cập nhật kiến thức thường xuyên để nâng cao chuyên môn bản thân.
 • Công việc mang lại hạnh phúc, niềm vui cho tôi mỗi ngày.
02. Tính cam kết và chủ động trong công việc
 • Tôi là người luôn giữ lời hứa.
 • Tôi không đợi người khác giải quyết việc của mình.
 • Nếu không biết, tôi sẽ tự tìm hiểu – chủ động hỏi, giải quyết vấn đề triệt để.
 • Tôi cho rằng vấn đề của tổ chức chính là trách nhiệm của bản thân tôi.
03. Tư duy bền vững
 • Tôi không đánh đổi giữa những giá trị bền vững với lợi ích trước mắt.
 • Tôi tập trung vào những việc mang lại hiệu quả thực sự.
 • Tôi ra quyết định dựa trên dữ liệu.
04. CHO LÀ NHẬN (tạo niềm tin, từ đó gây dựng một cơ hội mới)
 • Tôi tin rằng, chia sẻ trước sẽ nhận lại giá trị lâu dài.
 • Điều gì có giá trị và làm được cho khách hàng, cộng đồng, tôi sẽ làm.
 • Tôi chủ động chia sẻ kiến thức của mình với đồng nghiệp, khách hàng, cộng đồng.
THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM BẰNG VIỆC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, CHIA SẺ VÀ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP ĐÚNG ĐẮN
4 Năm
Kinh nghiệm triển khai các sản phẩm Edtech cho ngành đào tạo
100+
Dự án Elearning cho các doanh nghiệp Việt Nam
90%
Khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch vụ của 123Train