Doanh nghiệp

Tài khoản

Tên miền riêng

Dung lượng

Mobile app

Silver

50 nhân viên

✔️

10 GB

✔️

750.000 đ / tháng

Tư vấn gói
Gold

150 nhân viên

✔️

50 GB

✔️

2,25 triệu/tháng

Tư vấn gói
Platinum

500 nhân viên

24/7 Support: ✔️

100 GB

✔️

7,5 triệu/tháng

Tư vấn gói
Customize

Không giới hạn

✔️

Không giới hạn

✔️

Liên hệ

Tư vấn gói

Giảng viên

Học viên đang học

Tên miền riêng

Dung lượng

Mobile app

Basic

1.500 học viên

✔️

20 GB

✔️

1 triệu/ tháng

Tư vấn gói
Gold

5.000 học viên

✔️

100 GB

✔️

2,5 triệu/ tháng

Tư vấn gói
Platinum

9.000 học viên

24/7 Support: ✔️

500 GB

✔️

5 triệu/ tháng

Tư vấn gói
Customize

Không giới hạn

✔️

Không giới hạn

✔️

Liên hệ

Tư vấn gói