Hotline: 0963 323 650 | Email: cskh@123train.vn

Bảng giá phần mềm
Hãy chọn gói giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Basic
750.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
GOLD
2.250.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
PLATIUM
7.500.000
đ/month
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
10 GB
50 GB
100 GB
Số tài khoản nhân viên
50 nhân viên
150 nhân viên
500 nhân viên
Số tài khoản quản trị
Không giới hạn theo gói
Không giới hạn theo gói
Không giới hạn theo gói
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai sản phẩm
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Basic
750.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
Số tài khoản nhân viên
Số tài khoản quản trị
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
GOLD
2.250.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
Số tài khoản nhân viên
Số tài khoản quản trị
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
PLATIUM
7.500.000
đ/month
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
Số tài khoản nhân viên
Số tài khoản quản trị
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
Basic
1.000.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
GOLD
2.500.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
PLATIUM
5.000.000
đ/month
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
20 GB
100 GB
500 GB
Số tài khoản nhân viên
1.500 học viên
4.000 học viên
10.000 học viên
Số tài khoản quản trị
Không giới hạn theo gói
Không giới hạn theo gói
Không giới hạn theo gói
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
Cài đặt app riêng
Cài đặt app riêng
Cài đặt app riêng
Tích hợp thanh toán
Tích hợp riêng
Tích hợp riêng
Tích hợp riêng
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai sản phẩm
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Basic
750.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
Số tài khoản nhân viên
Số tài khoản quản trị
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
GOLD
2.250.000
đ/tháng
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
Số tài khoản nhân viên
Số tài khoản quản trị
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
PLATIUM
7.500.000
đ/month
Chọn mua Liên hệ Sales
Tài nguyên
Dung lượng lưu trữ
Số tài khoản nhân viên
Số tài khoản quản trị
Học trên mobile app
Cài đặt tên miền riêng
Hỗ trợ doanh nghiệp 1-1 theo gói chăm sóc khách hàng VIP
Tính năng nổi bật
Quản lý nội dung học tập
Lưu trữ khóa học
Phân phối khóa học
Báo cáo đầy đủ chi tiết
Kiểm tra sát hạch đánh giá
Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
Bảo mật SSL
Cho phép tạo thông báo, bảng tin
Đa dạng hình thức bài thi
Nhập danh sách học viên, danh sách câu hỏi hàng loạt
Cấp chứng chỉ
Ứng dụng iOS/Android mang thương hiệu riêng
100+ doanh nghiệp

Đang phát triển nhân sự trên ứng dụng 123Train.

Hãy bắt đầu đăng ký sử dụng phần mềm