Vietnam Edtech Report 2021 bước sang giai đoạn thứ 5, đại dương xanh mới

2020 đánh dấu thị trường edtech Việt Nam bước sang giai đoạn mới.
Ngành giáo dục toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Nếu như năm 2019, chúng ta mới chỉ đưa ra những dự đoán cơ hội về thị trường Edtech & Elearning thì 2020 không chỉ còn là cơ hội mà trở thành một năm đặc biệt bùng nổ của Công nghệ giáo dục. Có thể nói 2020 là năm mang “dấu ấn lịch sử” của toàn ngành. Trong quá khứ, chúng ta chưa bao giờ có thể hình dung ra việc học trực tuyến lại trở thành phương pháp học cơ bản không thể thiếu trên toàn thế giới. Công nghệ đã tác động mạnh mẽ và mang sức ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển giáo dục.Dưới đây là bức tranh tổng quan về Edtech & Elearning giai đoạn thứ 5 và dự đoán thị trường Edtech trong những năm tiếp theo.

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/fZIzuA1if4AdH0Vietnam edtech elearning report 2021 Bước sang giai đoạn thứ 5 from Nguyen Tri Hien

Nguồn: Nguyentrihien.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *