Hotline: 0963 323 650 | Email: cskh@123train.vn

Ứng dụng "Học & Thi" cho doanh nghiệp

Giảm 80% "công sức" đào tạo nhân sự!

Đào tạo nhân sự chỉ còn 3 bước đơn giản

1

Tạo bài học

Quản lý tạo bài học và thêm tài liệu đào tạo. Hỗ trợ tất cả các các định dạng: Video, pdf, ppt, hình ảnh, link youtube,... Khuyến khích các bạn tạo những nội dung quan trọng và ngắn, tránh các nội dung thừa.

2

Giao khoá học

Quản lý thêm hoặc import nhân viên lên nền tảng, quản lý theo phòng ban, chức vụ. Quản lý thêm nhân viên vào các khoá học, cũng như theo dõi tỉ lệ hoàn thành, giúp bạn đo lường kết quả đào tạo.

3

Học và lấy giấy chứng nhận

Nhân viên tải ứng dụng 123Train và đăng nhập theo tài khoản được cấp. Trong vài phút, nhân viên có thể "Học & Thi" để lấy giấy chứng nhận hoàn thành khoá học, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Phát triển nhân lực doanh nghiệp

Yếu tố quan trọng bậc nhất, quyết định thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đào tạo trực tiếp

- Nhân viên tham gia không đầy đủ

- Chi phí tổ chức lớn

- Tham gia nhưng không hiểu

- Nhân viên không nắm được hết nội dung

Gửi tài liệu qua email

- Nhân sự có xem?

- Nhân sự có đọc và hiểu

- Nhân sự xem những nội dung nào?

- Nhân sự chỉ học đối phó

Giới thiệu kiến thức mới

Khi nhà quản lý học/xem/đọc được kiến thức hay, muốn truyền đạt cho nhân viên:

- Gửi nhưng không ai xem.

- Xem nhưng không hiểu

Chia sẻ kinh nghiệm khó khăn

- Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, chuyên môn cho nhân sự nhưng không ai tìm hiểu.

- Nhân viên không chủ động tìm hiểu và học hỏi

80%

Giảm chi phí tổ chức đào tạo

100%

Kiểm soát được tiến độ học của nhân viên

5 phút

Triển khai xong khoá đào tạo ngắn

100% lưu trữ

Chia sẻ và lưu trữ bài học kinh nghiệm

100+ doanh nghiệp

Đang phát triển nhân sự trên ứng dụng 123Train.

Bắt đầu phát triển nhân sự
Với 123Train!

"Tôi đã từng rất khó khăn, stress trong việc đào tạo và đồng bộ hoá kiến thức nhân sự. Cho đến khi sử dụng 123Train vào 6 doanh nghiệp của tôi. Cám ơn ứng dụng rất nhiều."